Languages

תרגום לאמהרית | תרגום מאמהרית

תרגום לאמהרית | תרגום מאמהרית

תרגום לאמהרית מבוצע ב Trans-That ע”י מתרגמים מנוסים דוברי אמהרית שפת אם. תרגום מעברית לאמהרית אמהרית–አማርኛ היא שפה ממשפחת השפות השמיות,שהתפתחה במזרח אפריקה במהלך

Read More »

תרגום מיידיש | תרגום ליידיש

תרגום מיידיש | תרגום ליידיש

שירותי התרגום מיידיש לעברית הם רק צמד אחד מתוך תרגומים ש Trans-That מציעה. התרגומים מאופיינים במחירים אטרקטיביים, זמני תגובה מהירים ומענה אנושי

Read More »